АЕРО/AERO

18.00 12.10.2018 – петок // 11.00 13.10.2018 – сабота

АЕРО – претстава – лабораторија за летање
Театар Одиво, Словачка
Голема сцена | Возраст: 1,5 +

18.00 12.10.2018 – Friday // 11.00 13.10.2018 – Saturday

AERO – performance – laboratory for flying
Theater Odivo, Slovakia
Big stage | Age: 1,5+