ИнспириГра во недела 28.5. последна ИнспириГра за сезоната